Vanilla [1490]

Aktualne rozgrywki
Sezon #28 / Grupa I
Runda #1 WYGRANA
Vanilla  [1490] - est  [900]
B+51.5
Runda #2 PRZEGRANA
Mithirii  [1335] - Vanilla  [1490]
B+Nierozegrana
Runda #3 WYGRANA
Vanilla  [1490] - doc37 [1196]
B+70.5
Runda #4 WYGRANA
MrPast4 [1270] - Vanilla  [1490]
W+Rezygnacja
Runda #5 WYGRANA
Vanilla  [1490] - Przemo [1319]
B+9.5

Poprzednie sezony