Regulamin

 1. Współpraca
  1. Gracze są zobowiązani przestrzegać ducha sportowej rywalizacji, zasad fair play i szacunku względem innych. Zachowania nietaktowne, nieetycznie i wulgarne nie będą tolerowane.
  2. Każdy gracz gra sam, bez dodatkowego wsparcia. Podczas gry obowiązuje zakaz korzystania z pomocy innych graczy, programów, książek, itp.
  3. Rejestracja i udział w Lidze są darmowe.
  4. Organizatorzy ligii komunikują się z graczami poprzez dystrybucję ogłoszeń poprzez email, Facebook oraz Discord (każde ogłoszenie jest kopiowane/udostępniane na tych trzech mediach). Obowiązkiem uczestnika jest regularne monitorowanie minimum jednego z tych trzech mediów komunikacji.
 2. Rejestracja i rezygnacja
  1. Każdy gracz może zapisać się do Ligi rejestrując się na stronie WWW w dowolnym momencie. Jeżeli jednak rejestracja przypada na okres trwania sezonu Ligi, aktywny udział w grach rozpocznie się od nowego sezonu.
  2. Można zrezygnować z grania w Lidze w dowolnym momencie pisząc do Administratora Ligi, jednak rezygnując w trakcie trwania sezonu uczestnik zgadza się na poddanie walkowerem gier, których już nie zagra.
  3. Jeżeli gracz ma wątpliwości lub nie zna swojej siły (rankingu), ma obowiązek zgłosić się mailowo do Administratora Ligi z prośbą o określenie siły.
 3. Zasady gry
  1. Gramy w grę Go na zasadach Japońskich, plansza 19x19, komi 6.5, kolor zostanie przydzielony automatycznie przed rozpoczęciem sezonu.
  2. Gry rozgrywane są online na serwerze OGS lub na serwerze KGS w Polskim Pokoju. Preferowany portal do gry to OGS. Grę można rozegrać również “na żywo” z obowiązkiem zapisu gry.
  3. Czas gry to 40min i 3x30s japońskiego niedoczasu (byō-yomi).
  4. Dopuszcza się zmianę czasu gry za obopólną zgodą obu graczy.
  5. Gracze mają obowiązek wyłączenia analizy gry na portalu OGS.
  6. Nowo zapisany gracz, zaczyna w grupie o podobnej sile.
  7. Na początku gry należy zaznaczyć, że jest to gra do Ligi IGLO (napisać “IGLO” w czacie gry).
 4. Termin gry
  1. Jeśli gracze nie ustalą inaczej, gry odbywają się w terminie domyślnym podanym na stronie WWW.
  2. Za zgodą obydwu graczy, można zmienić termin gry, jednak nie później niż ostatni dzień rundy do godziny 20.00. Uczestnik, który chciałby zmienić termin, informuje o tym drugiego zawodnika co najmniej trzy dni przed domyślnym terminem gry przez preferowaną formę kontaktu podaną w wizytówce każdego gracza na stronie WWW.
  3. Nowy termin należy uzupełnić na stronie WWW przed domyślną datą rozgrywki.
 5. Zgłoszenie wyniku gry, przegrana
  1. Gracz, który nie zaproponuje nowego terminu i nie stawi się w terminie domyślnym, przegrywa grę walkowerem.
  2. Po 30 minutowym spóźnieniu, gracz spóźniony przegrywa walkowerem.
  3. Wyniki gier zgłaszamy w swoim koncie na stronie WWW. Wynik zgłasza gracz, który wygrał.
 6. Gry w EGD
  1. Gry ligowe nie są zgłaszane do oficjalnego rankingu EGD, chyba że większość uczestników grupy zadecyduje inaczej.
  2. Gry w grupie z EGD mogą być rozgrywane tylko na portalu OGS.
  3. Zgłoszenie chęci dołączenia można dokonać poprzez zaznaczenie opcji: „Chcę raportować moje gry do EGD” w swoim profilu przed rozpoczęciem każdego sezonu.
  4. Każdy zawodnik, który uczestniczy w grupie objętej rankingiem EGD ma obowiązek rejestrowania video swoich gier.
  5. Nagranie powinno obejmować gracza oraz ekran, na którym rozgrywana jest partia, tak aby była ona rozpoznawalna, a jakość nagrania musi to umożliwiać.
  6. Nagrań nie trzeba nigdzie upubliczniać, ale uczestnik jest zobowiązany do ich przechowywania aż do zakończenia sezonu.
  7. W przypadku braku nagrania, a wystąpienia wątpliwości co do użycia przez gracza dopingu, gra zostanie poddana analizie przez nauczycieli i system AI.
 7. Kwestie dyskusyjne
  1. Jeżeli występuje brak porozumienia między graczami lub podejrzenie użycia dopingu elektronicznego należy niezwłocznie zgłosić się do Administratora Ligi.
  2. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Administrator Ligi i jest ona nieodwołalna.
 8. Zasady szczegółowe grup
  1. Każda grupa składa się przeważnie z 6 graczy, oprócz grupy ostatniej, która może mieć inną liczbę graczy (w zależności od liczby graczy w całym sezonie).
  2. Grupy rozgrywane są na zasadzie "Każdy z każdym", a ostatnia grupa w systemie McMahon, tylko jeżeli należy do niej więcej niż 6 graczy.
  3. Breakery:
   • dla grupy "Każdy z każdym": Liczba zwycięstw, SODOS, Pozycja startowa,
   • dla grupy McMahon: McMahon Score, SOS, SOSOS, Pozycja startowa.
  4. Spadki i awanse:
   • dwie osoby z górnych miejsc w grupie mogą awansować do grupy wyżej,
   • dwie osoby z ostatnich miejsc w grupie mogą spaść do grupy niżej,
   • awans i spadek nie są gwarantowane (np. liczba graczy w sezonie zmieni się w wyniku dopisania lub zrezygnowania któregokolwiek z graczy).
 9. RODO
  1. Klauzula RODO w stosunku do uczestników Ligi znajduje się na stronie: www.szalenisamuraje.org/rodo.
  2. Rejestrując się na stronie oświadczasz, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, w tym o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
  3. Rejestrując się na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu i akceptujesz jego treść.